حرفای ناگفته.....

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ : ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ"ﻏﯿﺮﺕ"

ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ"ﺣﺴﺎﺩﺕ"

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕم"ﻋﺸﻖ"ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪ حسود !!!

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 14:8  توسط یه...  | 

دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی...

 

دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی...

 

دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه

 

دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده...

 

دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون،

 

برات صف کشیدن وکیف میکنی....

 

بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی داره!!

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 14:5  توسط یه...  | 

هی پسرى !!! که کار امروزت بازی با دل دختراست ...
.
.
و دیدن اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده ...
.
.
فردا پدر خواهی شد !!!
.
.
اشکهای دخترت کمرت را میشکند !

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 14:3  توسط یه...  | 

وقتي‌ يه دختر آرومه و داره درو ديوارو نگاه مي‌کنه


وقتي‌ نگات مي‌کنه ولي‌ چيزي نميگه


وقتي‌ تو نگاش ميکنيو اون روشو برميگردونه ازت


دِ لامصـــب بغلش کن ديگــــــه

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:57  توسط یه...  | 

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻝ ﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﮐﯿﻠﻢ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﮐﯿﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ ﮔﻤﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳﻔﺮ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ
ﺑﺮﺩﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﻤﺖ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﻩ ﮔﻞ ﺑﭽﯿﻨﻪ ,
ﻣﯿﺮﻩ
ﮔﻼﺏ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺍ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ
ﻭﻋﻤﻪ ﺕ
ﻫﺴﺘﻦ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ 100 ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﮐﻤﻪ , ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﻭ
ﺯﯾﺮ
150 ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺪﻡ
ﺩﺧﺘﺮﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ، ﺩﻡ ﺩﺭ ﻭﺍﻱ ﻧﺴﺘﺎ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻮﺱ
ﺷﻮﻫﺮ !
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻲ
ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺑﺪﻳﻢ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ = ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮﻩ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﺭﯾﺲ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ
ﺷﺪﻩ
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ "ﻛﺠﺎ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﻱ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﯼ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺫﻟﯿﻞ ﺑﺸﯽ ﺁﺑﺮﻭﻡ ﺭﻓﺖ ﺩﮔﻤﻪ ﻫﺎﺗﻮ
ﺑﺒﻨﺪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ , ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ , ﭘﺴﺮ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ ﯾﻪ
ﮐﺮﻣﯽ
ﺑﺮﯾﺰﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻱ ﺍﻭﻧﺠﺎ ، ﻣﻦ
ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﺮﻡ
"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﻛﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ؟ ! ﺑﺎ ﻛﻲ
ﺣﺮﻑ
ﻣﻴﺰﺩﻱ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺩﺳﺮ ﺷﺪﯾﺎ!
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻭﺍﺳﻪ " ﺣﺮﻑ
ﻣﺮﺩﻡ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯼ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﺮﭼﻲ ، ﺣﺘﻲ
ﻧﻔﺲ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ...
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻭﺍﺳﻪ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺭﺩﻩ

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:56  توسط یه...  | 


کنارم گذاشتی که تلخم کنی

شرابی شدم ناب

حالا خماری ام را میکشی

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:54  توسط یه...  | 

بند بند وجودمــــــــــــــــــــــ

به لرزه در می آید. . .

وقتی تصور میکنم. . .

عقشمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عزیزم"هایش را . . .

درگوش دیگری زمزمه میکند.

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:53  توسط یه...  | 

پسری که ازت نپرسه کــــجامیری؟کـــــجا میای؟

  بهت نگه زود میری خونه ها!نگه رسیـدی زنگ بزن!

نگه روســـریتوبکش جلو!روزی 20 باربهت زنگ نزنه!

جلوی دوستاش دستاتو محکمـــــــــــــــ ترنگیره!نگه

نگه فقط 5min بیا جـــــلودر ببینمت!نبرتت برف بازی

واست عــــروسک؛پاســـــتیل؛لـــــــواشک نخره . . .

اصلا "پســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر" نیست!!!

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:52  توسط یه...  | 

بـــــرای متعــــهد بــــودن,

لازم نیــــست یه حلـــقه فــــلزی دور انگــــشتت بــــاشه !

مــــــــــهم اینــــــــــــــــه

کـــه یه حلـــــقه از جنــــس عشـــــق دور قلبــــــت بــاشه

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:51  توسط یه...  | 

بگذار بگویند مغرورم


اما


من دوستت دارم هایم را 


دیگر خرج کسی که لیاقتش را ندارد نمی کنم…

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:48  توسط یه...  | 

به کــــــــــوری چشــــــــــم همه یـــــــــک روز 


در شلـــــــــــــــوغ ترین نقطه شهــــــــــــــــر . . .

دیـــــــــــووانه وار

مــــــــــــی بــــــــــــوسمت

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:44  توسط یه...  | 

سلامتی پسری ک وقتی پلیس گفت:

خانم کی باشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پسره گفت:عشقمه ، باید کجا بیام؟

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:41  توسط یه...  | 

هیـ๛ בخترها ؋ریاב نمیزننـב!

هیـ๛ בخترها بلنـב نمے פֿـنـבنـב!

هیـ๛ בخترها פقے نـבارنـב!

هیـ๛ בخترها بایـב آراҐ زنـבگے ڪننـב!

هیـ๛ בخترها بایـב בرב را تحمل ڪننـב!

هیـ๛ בخترها بایـב بسوزنـב و بسازنـב!

هیـ๛ בخترها بایـב ظلـҐ و פرف زور را قبول ڪننـב!

هیـ๛ בخترها بایـב تحمل ڪننـב و اعتراض نڪننـב!

هیـ๛ בخترها פتے פق اینو نـבارنـב ڪـہ عڪسشوטּ رو آگهے ترحیمشوטּ چاپ بشه!

هیـ๛ בخترها بایـב آراҐ بمیرنـב!

. . . ؋قط بـہ جرҐ בختر بوבنشاטּ . . .

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:30  توسط یه...  | 


عشـــღـق یعنی:

بعـــــد از یه دعــــوای مفصـــل،

از روی لــــجبازی،

گوشــــی رو بذاری رو ســـایلنت و بری زیر پـــتو بعــد

هر چـــند دقیقه یه بار یواشــღـکی گوشه ی پتـــو رو بزنی کـــنار

و زل بزنی به سقـــف تا ببینـــی....

نـــوری از گوشـــی افـــتاده روی سقـــف....یا......نــه....!!!

تـــــوو دلت بگــی ازت عصـــبانیم خــیلی بــدی

امـــــا...

لعنتــــღــی عاشقــღـتم

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:21  توسط یه...  | 

گیرم من تو وتمام دنیا بگوید ما مال هم نیستیم ...
 
ما به درد هم نمی خوریم! نه! ما به درد هم نمی خوریم ....
 
"ما کنار هم دردی نداریم" .. مگر نه؟
.

...
...گیرم دوست داشتنِ بدون سند، حرام باشد ...
 
عجیب باشد .. باور نکردنی باشد ...
 
گیرم تا آخر عمر تنها بمانم ...
 
گیرم هرگز دستانت در دستانم قفل نشود ...

گیرم آغوشت هیچ گاه مال من نشود ...


...
 
من اما ...
 
گیر این گیرم ها نیستم ...
 
من ...
 
تا ابد ...
 
گیر چشمان توئــم ...

گیر دوست داشتنت...

+ نوشته شده در  شنبه 1392/10/14ساعت 13:14  توسط یه...  | 

روزگاری خواهد رسید...

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...


به یاد من...


ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!


دلت هوایم را خواهد کرد...


به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...


به یاد خواهی آورد خنده هایم را...


به یاد خواهی آورد اشک هایم را...


مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!

+ نوشته شده در  جمعه 1392/07/19ساعت 17:29  توسط یه...  | 

 

توجـــــه  لطفـــــا :" عـــــاشقــــــــش  نشــــــــویــ ـد! !

.

.

.

به انــدازه همـــــه یتــان

 برایــــــش عـــاشقـــــــی کـــرده ام !

taktemp_13708120101.jpg

+ نوشته شده در  جمعه 1392/07/19ساعت 17:23  توسط یه...  | 

میترسم.......

میترسم از این که
روزی
یک جایی
من و تو
خیلی دور از هم
شب و روز در آغوش یک غریبه،بی قرار هم باشیم
...
+ نوشته شده در  جمعه 1392/07/19ساعت 17:17  توسط یه...  | 

به رفتن که فکر می کنی ، اتفاقی می افته که منصرف می شی


خاطره هایی یادت میاد که دوست داری بمونی


یا گاهی ، آره فقط گاهی ! کلمات محبت آمیزی می شنوی که دل گرمت می کنه


 میخوای بمونی اما


رفتاری می بینی ، که مطمعن می شی باید رفت ...


مــــن ، بردم


چون کسی رو ترک کردم که دیگه قلبش نمیلرزید واسم ! بود و نبودم فرقی نمی کرد واسش


اما تو ، باختـــی !


چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت


سکوت می کنم


 تا بفهمی چه بی صدا باختی ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/03/15ساعت 1:8  توسط یه...  | 

سخته وقتی از بغض گلو درد داری

بهت میگن ، لباس گرم بپوش !

دلم میخواد همۀ بغض هامو از توی نگاهم بفهمن

بدونه اینکه به زبون بیارم

اما به جاش ،  یه نگاه گنگ تحویل میگیرم  یا جمله ای مثل " چیزی شده ؟! "

اونجاست که به جای گفتن حرفم

 بغضم رو با یه لیوان سکوت سر میکشم

بعد با یه لبخند سرد میگم : نه ، چطور ؟!  

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/03/15ساعت 1:7  توسط یه...  | 

دلم گرفته ، دلم پرواز می خواد ، تا کجاش رو نمیدونم ... خدایـــا به آدمای توی این فیلما که آخرش خوشبخت می شن حسودیم می شه ! نمی خوای یه ذره بزنی بره جلو ؟! راستی ... دستت رو خوندم خدای من دستت واسم رو شده ! تو سفونی زیبای شکستن این دل لعنتی من رو دوست داری باشه اگه تو میخوای حرفی نیست میشکنم ، بازم میشکنم ... میشنوی ؟!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/03/15ساعت 1:3  توسط یه...  | 

شیرین بدون فرهاد...


شیـرینش بغض میکند

ناخن خوار شده است دلگـیـر است

دستآنش میلـرزد اتانول میبلعـد

خیرـه ی خیرس بـ…. . . .

بگذریـم…

اسم او دیگــر فرـهـآد نیست جلآد استــ….

تلخـی کن شیریــنم….

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/01/18ساعت 20:58  توسط یه...  | 

اهاااااااااااااای.....

با توام آقا پسر...


دختری که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میده ،


دختری که وقتی تو یه جمع میرین دستت رو محکم تر میگیره ،


...... دختری که تو سرما اگه یخ ام بزنه, دستتو ول نمیکنه بزاره تو جیبش ،


دختری که هیچ کسی جز تو به چشمش نمیاد ،


دختری که وقتی داری چیزی میگی خیره میشه تو چشمات ،


دختری که واست نی نی میشه ، جوجو میشه تا تو بخندی ...


همونی که حاضر برات هر کاری بکنه !


همونی که حاضره بمیره واست


همونی که هرشب باچشای خیس میخوابید


همونی که نرسیدن به توبزرگ ترین عذاب زندگیش بوداین دختر رو حق نداری اذیت کنی...

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/11/22ساعت 1:12  توسط یه...  | 

برنگرد....

به زخمهایمـ مــے نگرے … ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر …
روزے که رفتـــــــــــــــے ،
مرگ تمامـ درد هایمـ را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها کـــہ درد نـــــــــــــــمے کشند … !
حرف آخرمـ این اســـــــــــــــت …
برنگرد دیـــــــــــــــگر !!
زنده امـ نـــــــــــکن … !

+ نوشته شده در  شنبه 1391/08/27ساعت 11:3  توسط یه...  | 

داستانی کوتاه ولی عاشقانه


مرد و زن جوانی سوار بر موتور در دل شب می راندند.آنها عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند.
زن جوان: یواش تر برو، من می ترسم.
مرد جوان: نه، اینجوری خیلی بهتره.
زن جوان: خواهش میکنم ، من خیلی می ترسم.
مرد جوان: خوب، اما اول باید بگی که دوستم داری.
زن جوان: دوستت دارم، حالا میشه یواش تر برونی.
مرد جوان: منو محکم بگیر.
زن جوان: خوب حالا میشه یواش تر بری.
مرد جوان: باشه به شرط اینکه کلاه کاسکت منو برداری و روی سر خودت بذاری، آخه نمیتونم راحت برونم، اذیتم میکنه.
روز بعد واقعه ای در روزنامه ثبت شده بود. برخورد موتور سیکلت با ساختمان حادثه آفرید. در این سانحه که به دلیل بریدن ترمز موتورسیکلت رخ داد، یکی از دو سرنشین زنده ماند و دیگری درگذشت. مرد جوان از خالی شدن ترمز آگاهی یافته بود. پس بدون اینکه زن جوان را مطلع کند با ترفندی کلاه کاسکت را بر سر او گذاشت و خواست تا برای آخرین بار دوستت دارم را از زبان او بشنود و خودش رفت تا او زنده بماند. دمی می آید و بازدمی میرود. اما زندگی غیر از این است و ارزش آن در لحظاتی تجلی می یابد که نفس آدمی را می برد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/08/22ساعت 11:58  توسط یه...  | 

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری…
هیچ صدایی نخواهی شنید …
قلـــــــــــــــــبِ مـــــــــــــــــن طاقت این همه خوشبختی رو نداره….

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/07/16ساعت 14:35  توسط یه...  | 

خنده ام میگیرد…

خنده ام میگیرد…

 

از اینکه…

 

هنوز بهت فکر میکنم…

 

خدایا کمکم کن…

 

خسته شده ام…

 

وقتی مال من نیست…

 

چرا تو فکرمه…!!!

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/06/21ساعت 23:6  توسط یه...  | 

حماقت چیست…؟

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/06/19ساعت 21:1  توسط یه...  | 

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است

دلــــــــم میخواهد

حســـادت کنم به خـــــــودم…

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/06/19ساعت 20:54  توسط یه...  | 

 

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد،

 

 


نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه

 

 

 دیگری تو را دارد…

+ نوشته شده در  شنبه 1391/06/18ساعت 1:8  توسط یه...  | 

مطالب قدیمی‌تر